Mediaseurantaa, tapahtui se sitten perinteisessä tai sosiaalisessa mediassa, voi verrata kalastukseen. Aivan alussa seuraat kampanjoita laskemalla siiman veteen ja odotat saaliin nappaavan kiinni. Tässä tapauksessa saaliit ovat sinulle tai asiakkaallesi hyödyllisiä kiteytyksiä liiketoiminnasta.

Kokonaisen toimialan seuraaminen on luonnollinen ja järkevä laajennus oman brändin seuraamiselle. Sen sijaan, että seuraisit ainoastaan yritykseesi ja sen tuotteisiin liittyviä avainsanoja tai teemoja voit jäljittää, mitä kilpailijoistasi ja sidosryhmäläisistäsi sanotaan.

Tehokas toimialan seuranta on kuin troolausta. Aluksi lasket vesille todella laajan ja kattavan verkon, joka kattaa niin sosiaalisen median, nettifoorumit, verkkouutiset kuin perinteisenkin median, jotta löydät yrityksellesi ja alallesi arvoa tuovat ihmiset ja keskustelut.

Asioita joita sinun pitäisi etsiä:

1. Tyytymättömät asiakkaat

Toimialan seuraaminen auttaa sinua löytämään henkilöt, jotka eivät ole tyytyväisiä nykyisiin palveluntarjoajiinsa. Lisäämällä nämä ihmiset liideiksi voit edistää myyntiä.

2. Kilpailullinen seuranta

Tietämällä mitä kilpailijasi tekevät (tai ovat tekemättä) voit suunnata omia markkinointi- ja bisnestoimintojasi. Esimerkiksi laaja media-aktiviteetti tietyllä alueella saattaa indikoida laajennusta uusille markkinoille.

3. Keskustelutrendit

Vaikka meneillään oleva keskustelu ei erityisesti koske tuotettasi, ei se tarkoita etteikö keskustelu voisi olla arvokasta. Kuuntelemalla alasi tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, voit kehittää tulevaisuuden tuotteitasi.

Mitä tarvitset onnistuneeseen toimialan seurantaan?

1. Skaalautuvan keskustelukokoelman

Twitteristä tiedon etsiminen manuaalisesti on miltei mahdotonta. 20 hengen tiimi lukemassa twiittejä 10 tuntia päivässä ja listaamassa keskusteluja ja kontakteja Exceliin toisi sinulle vain noin 200 000 twiittiä päivässä analysoitavaksi.

Käyttämällä sosiaalisen median hallintaohjelmistoa voit haravoida sinulle arvokkaimmat keskustelut automaattisesti, kuin käyttämällä kaikuluotainta.

2. Sopivat filtterit datan jakamiseen

Kaikki äsken saamasi data mahdollistaa tyytymättömien asiakkaiden segmentoinnin muista asiakkaista. Oikeilla filttereillä voit jakaa nämä asiakkaat vielä demograafisesto ja psykograafisesti sopivaa kohdistusta varten.

Rakenna haku miettimällä kuinka haluat jaotella datasi, ja säädä filtterit tarpeeksi tiukalle, jotta saat datasta helposti ymmärrettävän bisneskatsauksen.

3. Asiantuntija-analyysin

Nyt kun ämpärisi ovat täynnä dataa, voit kaivaa siitä yhteneviä oivalluksia bisneksesi tarpeeseen. Analyysisi on siis yhtä vahva kuin sitä käsittelevät asiantuntijasi. Loppujen lopuksi ihmisvoima kääntää nämä tiedot liiketoiminnan tuloksiksi.

Loistavan sisällön rakentaminen on pohjimmiltaan oletuksia yleisösi tarpeista. Nykyään on useita kanavia, joissa voit promota sisältöäsi ja niissä jokaisessa on erilaiset yleisöt. Jos et kuuntele tarkasti, viestisi voi livahtaa pois kenenkään sitä kuulematta.