Miten aikamme vakavin terveysuhka näkyy mediassa ympäri maailmaa?

Cision UK:n blogipostaus Cisionin globaalin mediaseurannan projektista.

Ebola-virus on hallinnut media maailmalaajuisesti viimesten kuukausien aikana. Toukokuun alusta lähtien Cisionin verkkoseurantatyökalu löysi verkkomediasta yli 1,5 miljoonaa viittausta tautiin kaikkiaan 190 eri maasta. Seuraava kysymys kuuluukin mistä maista tai maanosista suurin osa Ebola-aiheisesta uutisoinnista on peräisin?

World Health Organization WHO:n pääjohtaja Margaret Chan oli Ebolaa nykyajan vakavimmaksi terveysuhaksi kuvailevassa kannanotossaan huolissaan etenkin Länsi-Afrikan köyhimmistä maista, joiden hauras yhteiskuntarakenne on erityisen altis median kautta leviävälle paniikkimielialalle. Näissä maissa Chan kuvailikin tällä hetkellä paniikin leviävän itse virusta nopeammin.

Tutkimalla Ebolaa käsittelevien artikkeleiden maakohtaista lukumäärää sekä osuutta kaikesta uutisoinnista Cision tutki Ebola-uutisoinnin toimituksellista painoarvoa kussakin maassa.

Ebolan-panoarvo

Afrikassa verkkomedia painoittui kaikkein eniten Ebola-uutisointiin. Maanosan yhteensä noin 6,5 miljoonasta artikkelijulkaisusta  55 461 mainittiin Ebola-virus.  Kaikkiaan 0,84 % kaikesta uutisoinnista siis käsitteli aihetta tai viittasi siihen. Ei liene yllättävää, että myös maakohtaisten tulosten tarkastelu paljastaa Ebola-uutisoinnin olevan erityisen vilkasta juuri Afrikan maissa. Ebola-epidemian pahimmin runtelemissa maissa kuten  Liberiassa ja Sierra Leonessa jopa 25-30 % kaikesta verkkouutisoinnista käsitteli Ebolaa. Suomessa Ebola-aiheisia artikkeleita julkaistiin tarkastelujakson aikana verkossa yhteensä 4732 kappaletta ja vertailuluku aiheen toimituksellisesrta painoarvosta maassamme oli 0,48 %.

Amerikan mantereella Ebola-uutisointi sai Cisionin vertailussa Afrikan jälkeen toiseksi eniten toimituksellista painoarvoa  (0,82 %).  Cisionin tutkimuksen korkeasta sijoituksesta sekä Ebola-aiheisten artikkeleiden sinänsä suuresta lukumäärästä (779 390) huolimatta on syytä huomuida, ettei aihe tarkasteluajanjaksoon sisältyneiden yli 94,5 miljoonan julkaisun joukossa noussut Amerikassa läheskään yhtä merkittävään asemaan kuin Afrikassa.

Eurooppa ja Oseania sijoittuivat vertailun seuraaville sijoille 0,60 %:n ja 0,37 %:n osuuksilla, kun taas Aasiassa Ebola-aiheisten uutisten osuudeksi jäi vaatimattomat  0,19 %.  Aasiassa huomattavan poikkeuksen muodosti Itä-Timor,  jonka verkkomediassa julkaistuista artikkeleista peräti 3,14 % käsitteli Ebolaa.

Tutkimus toteutettiin Cisionin globaalilla verkkomediaseurantatyökalulla, jonka avulla seurattiin Ebola-sanan eri kieliversioita 1.5.-15.10.2014. Yhteensä seuranta tuotti noin 1,5 miljoonaa osumaa.

Lue alkuperäinen postaus ja tutustu infograafiin Cision UK:n blogissa.

mzugovic@themxgroup.com'

About

This author has yet to write their bio.
Meanwhile lets just say that we are proud contributed a whopping 56 entries.