Lehdistötiedotteen kuolema on toistuvasti esiin tuleva teema. Onko lehdistötiedote sitten kuollut vai vieläkö se on tehokas tapa välittää viesti medialle ja saada ansaitun median kattavuutta? Cisionin toimittaja- ja viestijätutkimuksen mukaan toimittajat vastaanottavat eri sisällöistä mieluiten juuri lehdistötiedotteita. Toimittajat rankkasivat myös lehdistötiedotteet luotettavimmaksi yrityksen lähteeksi ennen yrityksen tiedottajia ja verkkosivuja.

Suomalaisten toimittajien itsensä mukaan resurssien ja lisääminen auttaisi heitä työskentelemään paremmin. Miltei puolet toimittajista (44 %) kertoi toivovansa lisää henkilöstöä ja muita resursseja toimituksiin. Vähemmän odotetaan tuottavan yhä enemmän.

Toimittajan ja viestijän välisessä vuorovaikutuksessa jälkimäisen tehtävänä on sovittaa viestinsä vastaanottajan ehtojen mukaisesti. Mikä on toimittajan tilanne, minkälaista sisältöä hän haluaa vastaanottaa ja mihin aikaan sekä mitä yrityksiä toimittaja pitää luotettavina lähteinä?

lehdistötiedote

 

 

 

 

 

 

Lähde: Cisionin toimittaja- ja viestijätutkimus 2018
Miten viestijät sitten voivat auttaa toimittajia tehokkaammin ja tehdä parempia lehdistötiedotteita? Vastaanottajan ollessa tiukoilla työajoilla ja rajoitetuilla resursseilla varustettu toimittaja viestijän pitää tarjota apuaan oikeaan aikaan. Samalla viestijän pitää toimittajien mukaan ilmoittaa tiedotteessa uutiskoukku selkeästi, jotta toimittajan ei tarvitse itse alkaa etsimään sitä.

mediasuhteet

 

 

 

 

 

 

 

Haluatko tietää lisää toimittajien ja viestijöiden suhteista ja työskentelytavoista?

Lataa Cisionin toimittaja- ja viestijätutkimus 2018.