Viestintätoimisto Bravuran toimitusjohtaja Anu Kuulan mukaan sijoittajaviestintä ei digiajassa ole yksinäinen saareke, vaan sen ääni kantaa median kautta tehokkaasti kaikille sidosryhmille.

Yhtiön näkyvyyteen ja julkisuuskuvaan kannattaa panostaa jatkuvasti – hyvä maine on hyvää seuraa matkalla listayhtiöksi ja listayhtiönä. Digiajassa haasteena on tuoda tieto sitä tarvitseville oikeaan aikaan, oikeassa muodossa ja kasvavasta informaatiotulvasta erottuvana. Yhteisön mukaan saaminen vaatii entistä monipuolisempia kanavia: blogeja, sosiaalista mediaa ja keskustelufoorumeja, webcasteja ja videoita. Läsnäoloa siellä, missä johto on hihan nykäisyn päässä sijoittajista ja sidosryhmistä, muun muassa messuilla, pörssi-illoissa ja yhtiökokouksissa.

Näkyvyyttä on hyvä hakea sekä maksullisissa että maksuttomissa kanavissa. Kun annin markkinoinnissa huomioidaan myös liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet, varmistetaan, että investoidut eurot tuottavat arvoa myös henkilöstö- ja asiakasviestinnässä.

Uutiskynnyksen ylittäminen ansaitussa mediassa on monelle pienemmälle yhtiölle edelleen suuri haaste. Listautuva yhtiö sen sijaan säännönmukaisesti kiinnostaa medioita. Sijoittajaviestinnän siivellä yhtiöllä on siten paremmat mahdollisuudet lunastaa näkyvyyttä ansaitussa mediassa.

Sijoittajaviestintä on megafoni

Sijoittajaviestintä ei elä omassa tyhjiössään palvellen vain sijoittajayleisöä, vaan antaa voimaa myös markkinoinnille ja asiakasviestinnälle sekä sisäiselle viestinnälle. Oikein toteutettuna sijoittajaviestintä on megafoni, joka vahvistaa yhtiön tarinaa kaikille sidosryhmille ja heidän verkostoilleen.

Hyvä sijoittajaviestintä tuo yhtiölle uskottavuutta asiakkaissa ja näkyvyyttä eri sidosryhmissä. Yhtiön tunnettuus tuo ylpeyttä mukana oleville työntekijöille ja poistaa pelkoa mukaan tulevilta. Parhaimmillaan sijoittajaviestintä onkin liiketoimintaa tukevaa ja tuloksellista.

Yhtenäinen tarina kaikille sidosryhmille

Onnistunut sijoittajaviestintä rakentuu yrityksen tarinaan. Tarina muodostaa yrityksen kulttuurin, jolla johdetaan ihmisiä. Tarina antaa syyn kuulua yhteen.   

Sijoittajatarina perustelee sijoittajalle yhtiön olemassaolon oikeutuksen. Se kertoo mitä yhtiö tekee, minne se on menossa ja millä keinoin, tarjoaa näkyvyyttä yhtiön nykytilaan sekä ymmärrystä yhtiön markkinaympäristöstä ja positiosta. Se avaa, miten suunnitelmat on tarkoitus toteuttaa ja miten tavoitteisiin on aiemmin päästy. Sijoittajaviestintä kuratoi tarinan. Se suodattaa yrityksestä saatavasta tietomassasta sijoittajan kannalta olennaisen sisällön. Yhtiön kannattaakin panostaa tarinansa havainnolliseen ja selkään kerrontaan muun muassa sijoittajasivuillaan.

Viestinnän murroksessa on hyvä pitää mielessä, että yrityksellä voi olla vain yksi totuus ja tarina. Tarinaa jaetaan digikanavien kautta eri sidosryhmille ja se päivittyy jatkuvasti.  Siksi tarinan on oltava yhteneväinen kaikille kuulijoilleen. Yksityissijoittajat ovat samalla myös tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä ja sitä kautta brändin ja yhtiön sanasaattajia.

Yhteisö auttaa onnistumaan

Pörssilistatun yhtiön on syytä panostaa sijoittajaviestinnässään  yksityissijoittajiin. Aktiivisesti kauppaa käyvät yksityissijoittajat määrittävät varsinkin pienempien yhtiöiden arvon jatkuvassa kaupankäynnissä, toisin sanoen heidän ansiostaan osakkeen arvo heijastaa tarkemmin yhtiön todellista arvoa. Mitä pienempi yhtiö ja keskittyneempi omistajarakenne, sitä suurempi valta yksityissijoittajilla on.

Käydessään keskustelua eri foorumeilla yksityissijoittajat tulevat vieneeksi eteenpäin yhtiön tarinaa. Heistä voi parhaimmillaan muodostua kiinteä osa pörssiyhtiön yhteisöä, joka toimii yhtiön jatkeena.

Tällaisessa tilanteessa yhtiöllä on tuhannen taalan paikka huomioida yksityissijoittajat, käydä aktiivista keskustelua heidän kanssaan ja antaa heille tarvittavat tiedot. Kannattaa siis olla korva tarkkana ja avoimin mielin hyödyntämässä yksityissijoittajan mielipide ja palaute.

Keskustelupalstoilla kukoistava yksityissijoittajien keskustelu on erinomainen esimerkki siitä, miten digiaika demokratisoi sisällöntuotantoa ja jatkuva dialogi luo yhteisöä. Yhteisö puolestaan auttaa yhtiötä ja sen sijoittajaviestintää onnistumaan.

Anu Kuula
Toimitusjohtaja, osakas
Viestintätoimisto Bravura Oy

About

208.100.0.117