Cisionin Pohjoismainen toimitusjohtaja Magnus Thell pohtii vieraskynätekstissään sosiaalisen median ja vaikuttajien hyödyntämistä sijoittajaviestinnässä. Toistaiseksi sosiaalista mediaa ei Pohjoismaissa juurikaan hyödynnetä IR-puolella, mutta tämä asia saattaa muuttua tulevaisuudessa.

Sijoittajaviestinnän tehtävänä on toimittaa markkinoille ajantasaista tietoa yrityksen liiketoiminnasta, jotta osakkeen arvo markkinoilla pysyisi mahdollisimman oikeana. Juuri loppupuolelle kääntyneellä tulosjulkistuskaudella sijoittajasuhteiden ammattilaiset ovatkin erityisen kiireisiä. Myös me Cisionilla saamme olla osa tätä prosessia, kun viestejä välitetään kauttamme medialle, sijoittajille ja analyytikoille. 

Haluamme jatkossakin olla markkinoiden eturintamassa varmistamassa pörssiviestinnän tehokkuutta. Tehtävä on nykyään aiempaa monimutkaisempi myös IR-ammattilaisille, sillä yleisö on pirstaloitunut useisiin kanaviin. Kaikkia kohderyhmään kuuluvia ei välttämättä enää tavoiteta yhdestä paikasta. 

Sosiaalinen media on nykyään osa lähes jokaisen sijoittajan elämää. Sijoittajaviestintään sosiaalista mediaa ei kuitenkaan Suomessa tai muissa Pohjoismaissa juuri käytetä. Toisin on kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa sijoittajat hakevat päätöstensä tueksi tietoa myös sosiaalisesta mediasta. 

Sijoittajaviestinnässä, kuten muussakin viestinnässä tärkeintä on olla siellä, missä yleisökin on. Toisiaan kannattaa kuitenkin testata myös uusia kanavia. Voisiko myös suomalainen pörssiyhtiö hyötyä IR-viestiensä jakamisesta sosiaalisessa mediassa? 

Vaikuttajaviestintä on kasvava trendi monella alalla, mutta sosiaalisen median vaikuttajia ei ole mielletty osaksi IR-viestintää. Tämä asia saattaa kuitenkin muuttua. Muualla Pohjoismaissa Nasdaq on järjestänyt aamiaistapahtumia yhdessä eri viestintätoimijoiden kanssa kartoittaakseen vaikuttajaviestinnän mahdollisuuksia IR-viestinnässä. Tapahtumien tarkoituksena on miettiä, miten yritysmaailman edustajat voisivat vaikuttajien kautta tavoittaa uusia yleisöjä ja laajempia sijoittajaryhmiä. 

Vaikuttajien käyttäminen IR-viestinnässä on mielenkiintoinen ajatus ja se tarjoaakin mahdollisesti uuden tavan välittää tietoa osakkeesta myös tulosjulkistuskausien välillä. Vaikuttajien kautta on myös mahdollista rakentaa pitkällä aikavälillä tietoisuutta sijoittamisesta, osakkeista ja yrityksen liiketoiminnasta täysin uusien sijoittajaryhmien parissa. 

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten sosiaalisen median rooli sijoittajaviestinnän osalta kehittyy. Me Cisionilla pyrimme olemaan tämän kehityksen eturintamassa ja tarjoamaan IR-ammattilaisille mahdollisuuksia jakaa viestinsä kaikille kohderyhmille. 

Magnus Thell
Toimitusjohtaja
Cision Nordics

Iida-Emilia.lehtonen@cision.com'

About

Iida vastaa Cision Finlandin markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on kiinnostunut etenkin strategisesta sisällöntuotannosta ja siitä, miten analytiikkaa voi hyödyntää viestinnän mittaamisessa ja kehittämisessä.