Koronakriisin akuutti vaihe on ohi, mutta monessa yrityksessä kriisi jatkuu muodossa tai toisessa vielä pitkään. Sopeuttamistoimet, uusiksi menneet ennusteet ja rajoitusten aiheuttamat ongelmat takaavat sen, että monen viestijän työ koostuu lähinnä kriisiviestinnästä.

On kuitenkin tärkeä muistaa, että tämäkin kriisi väistyy joskus. Silloin koronaviruksen vuoksi tauolle jääneet keskustelut käynnistyvät jälleen.

Vaatimukset vastuullisuudesta eivät ole kadonneet

Vielä vuoden vaihteessa tämän vuoden isona aiheena oli vastuullisuus. Vastuullisuusviestintä ja yritysten vastuullisuussuunnitelmat on nähty tärkeänä osana yhteisen vihollisen, ilmastonmuutoksen vastustamisessa. Yrityksiltä vaaditaan nyt tekoja ja selkeitä suunnitelmia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Cisionkin kirjoitti vuodenvaihteessa tekstin aiheesta.

Vastuullisuus ei kuitenkaan koske ainoastaan ilmastoa, vaan myös tasa-arvoa. Vaatimukset esimerkiksi hallitusjäsenten diversiteetistä ja sukupuolesta on käynyt kiivaana jo vuosia. Yhdysvaltojen tämän hetken tapahtumat korostavat, että tasa-arvo ei vielä länsimaissakaan ole valmis ja ihmisten välistä tasa-arvoa koskevat vaatimukset myös yrityksiä kohtaan tulevat luultavasti lisääntymään.

Koronakriisi on hetkeksi vaientanut keskustelut aiheista, mutta kriisin hiljalleen väistyessä, ne nousevat varmasti uudelleen esiin.

Mitä sijoittajaviestijän kannattaa tehdä?

Sijoittajaviestinnän kannalta on tärkeää muistaa, että pitkäjänteistä sijoittajaviestintää esimerkiksi vastuullisuus tai tasa-arvoteemoista ei kannata hylätä koronakriisin takia. Kriisiviestintä täytyy hoitaa läpinäkyvästi ja kunnialla läpi, mutta jo aiemmin aloitettuja vastuullisuushankkeita tai viestintää ei kannata lopettaa. Kun kriisin akuutti vaihe on ohi, ne kannattaa jälleen nostaa aktiivisesti keskusteluun.

Yrityksen arvot ja niistä viestiminen aktiivisesti sijoittajille ja eri sidosryhmille ovat myös asioita, joista kannattaa pitää kiinni myös vaikeampina aikoina. Sijoittajat arvostavat läpinäkyvyyttä ja arvojen mukaan toimimista. Yritys, joka pystyy viestimään avoimesti vaikeinakin aikoina ja samalla pitää kiinni omista arvoistaan, osoittaa luotettavuutensa.

Yhteenveto

Kuten Bravuran Anu Kuula totesi vieraskirjoituksessaan vuoden vaihteessa, sijoittajaviestintä ei ole muusta viestinnästä erillinen saareke. Kriisin aikana viestinnän ja sijoittajaviestinnän tulisikin tehdä entistä tiukemmin yhteistyötä, jotta kriisitoimien lisäksi myös yrityksen arvot, sijoittajatarina ja pidemmän aikavälin viestintätavoitteet saataisiin pidettyä sidosryhmien mielessä.

Iida-Emilia.lehtonen@cision.com'

About

Iida vastaa Cision Finlandin markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on kiinnostunut etenkin strategisesta sisällöntuotannosta ja siitä, miten analytiikkaa voi hyödyntää viestinnän mittaamisessa ja kehittämisessä.