Mediaseuranta on tärkeä osa yrityksen maineenhallintaa ja strategista viestintää. Se tarjoaa tärkeää tietoa paitsi viestintätiimille myös markkinoinnille ja yrityksen johdolle. Lisäksi mediaseurannan kautta on mahdollisuus saada paljon tietoa muun muassa toimialasta, kilpailijoista ja alan yleisestä kehityksestä. Mediaseurantaa kannattaakin ehdottomasti hyödyntää, jos yrityksen tavoitteena on tehdä strategista, mitattavaa ja aktiivista viestintää.

Usein mediaseuranta mielletään kriisiviestinnän kannalta tärkeäksi työkaluksi. Sitä se tietenkin myös on. Mediaseurannan avulla mahdolliset kriisitilanteet on helppo huomioida jo alkuvaiheessa. Parhaassa tapauksessa negatiivinen asiakaspalaute Twitterissä tai yhtiön tulevaisuutta pessimistisesti arvioiva kolumni talouslehdessä tulevat yrityksen tietoon lähes reaaliajassa, jolloin niihin on myös helppo reagoida nopeasti, ennen varsinaisen kriisin kehittymistä.

Mediaseuranta ei tietenkään itsessään korvaa hyvin laadittua kriisiviestintäsuunnitelmaa, mutta se toimii hyvin yhtenä suunnitelman osana. Ilman mediaseurantaa alkavat kriisit saattavat jäädä huomioimatta, jolloin myös kriisitilanteeseen reagointi myöhästyy. Tämä taas saattaa hankaloittaa yrityksen tilannetta entisestään.

mediaseuranta osana yrityksen viestintää

Mediaseuranta helpottaa viestinnän mittaamista

Jos yritys tekee tavoitteellista viestintää ja julkaisee esimerkiksi PR-tiedotteita säännöllisesti, auttaa mediaseuranta pääsemään kiinni tiedotteista kirjoitettuihin artikkeleihin ja niiden aikaansaamaan pöhinään myös sosiaalisessa mediassa. Viestinnän kannalta on aina kiinnostavaa nähdä, millaisia asioita tiedotteiden pohjalta on missäkin mediassa kirjoitettu. Esimerkiksi mediassa julkaistun artikkelin näkökulma saattaakin olla erilainen kuin alkuperäisessä tiedotteessa.

Kun tällaiset asiat ovat viestinnän tiedossa, on myös helpompi suunnitella tulevia tiedotteita ja niiden näkökulmia. Onnistuneita tiedotteita ja näkökulmia kannattaa käyttää myös tulevaisuudessa ja vähemmän onnistuneet puolestaan karsia tulevasta strategiasta.

Alan yleisen kehityksen seuraaminen

Mediaseurannan avulla on myös helppo pysyä selvillä oman toimialan yleisestä kehityksestä ja trendeistä. Voit seurata esimerkiksi kilpailijoitasi, ulkomaisia toimijoita tai alan koulutusta tarjoavia korkeakouluja. Saat tiedon siitä, mihin suuntaan yrityksenne toimiala on kehittymässä sekä Suomessa että ulkomailla.

Etenkin toimialan kehityksen seuraaminen saattaa kiinnostaa myös muita tahoja kuin yrityksen viestintää. Kannattaakin miettiä, voisiko mediaseurannasta olla hyötyä myös esimerkiksi yrityksen johtoryhmälle tai tuotekehitykselle. Mediaseurantaa ei siis välttämättä kannatakaan rajata pelkästään viestinnän työkaluksi.

Apuna strategisen viestinnän suunnittelussa

Vaikka mediaseurantaa kannattaakin hyödyntää, kun halutaan tietää, mitä yrityksestä puhutaan, kannattaa se nähdä myös osana aktiivista viestinnän suunnittelua. Kun luodaan yritykselle viestintästrategiaa, kannattaa omaksua aktiivinen ote. Ei ole tarkoitus ainoastaan reagoida yrityksestä kirjoitettuihin asioihin, vaan aktiivisesti herättää keskustelua ja luoda trendejä. Mediaseuranta tarjoaa avaimet myös tähän.

Oman alan keskustelujen seuraaminen tarjoaa myös viestinnälle hyvän mahdollisuuden ideoida uusia avauksia PR:n puolelle. Jos julkisuudessa kohistaan esimerkiksi tekoälyn vaikutuksesta toimialanne kehitykseen, yrityksen kannattaa miettiä, miten tätä keskustelua voisi hyödyntää positiivisen hypen aikaansaamiseksi. Yrityksen kannattaakin siis aktiivisesti ottaa kantaa trendaaviin aiheisiin ja julkaista omia ajatuksiaan alan kehityksestä esimerkiksi tiedotteiden tai sosiaalisen median avulla.

Jos mediaseuranta ei ole vielä osa yrityksenne viestintästrategiaa, kannatta se lisätä viestinnän työkalupakkiin mahdollisimman pian. Olemme Cisionilla koonneet myös ilmaiseksi ladattavaan oppaaseen ohjeet tehokkaan mediaseurannan aloittamiseen. Oppaan pääset lataamaan täältä.

Jos yrityksesi on kattavan mediaseurantatyökalun tarpeessa, autamme mielellämme! Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Iida-Emilia.lehtonen@cision.com'

About

Iida vastaa Cision Finlandin markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on kiinnostunut etenkin strategisesta sisällöntuotannosta ja siitä, miten analytiikkaa voi hyödyntää viestinnän mittaamisessa ja kehittämisessä.