Kun lähetät lehdistötiedotetta, kenelle ensisijaisesti kohdennat tiedotteesi? Perinteisesti tiedotteet on kohdennettu suurimmille sanomalehdille, tietyn alan erikoisjulkaisuille tai paikallislehdille. Toki tiedotteet kannattaa edelleen suunnata perinteisten medioiden toimituksille, mutta samalla kannattaa muistaa, että tie näkyvyyteen käy yhä useammin vaikuttajien kautta.

Mitä tämä sitten tarkoittaa lehdistötiedottamisen maailmassa? Harva tulee ajatelleeksi, että myös monet journalistit ovat vaikuttajia. Etenkin freelancerit ovat usein erikoistuneet kirjoittamaan tietyn alan tai aihepiirin juttuja ja he tekevät samanaikaisesti töitä useille mediataloille. Freelancereiden lisäksi myös vakituisessa työsuhteessa olevat toimittajat saattavat työskennellä useissa julkaisuissa yhden konsernin sisällä. Työpaikkaa myös vaihdetaan entistä useammin ja nykyään toimittajan valttikortti onkin usein tämän erikoistumisala, ei niinkään media, jolle hän työskentelee.

Lehdistötiedotteet kannattaakin yhä useammin kohdentaa suoraan oman viestin kannalta relevanteille journalisteille. Kuinka tämä sitten onnistuu?

Tavoita oikeat journalistit

Hyödynnä ajantasaista mediatietokantaa

Suomessakin toimittajia on niin paljon, että on varsin aikaa vievää kahlata läpi kaikkien toimittajien kirjoittamat jutut ja heidän sosiaalisen median tilinsä. Onneksi on helpompikin tapa selvittää kunkin toimittajan kiinnostuksen kohteet ja erikoistumisalat. Voit nimittäin hyödyntää valmiiksi laadittua mediatietokantaa, josta löytyvät toimittajien ajantasaiset yhteystiedot, tiedot heidän työpaikastaan ja lisäksi aihepiirit, joista kyseinen journalisti mieluiten kirjoittaa. Esimerkiksi Cisionin mediatietokannasta löytyvät myös freelancereiden ja bloggaajien yhteystiedot ja lisäksi tietokanta ei rajoitu ainoastaan Suomeen, vaan tavoitat sen kautta myös ulkomaalaiset toimittajat ja tiedotusvälineet.

Päivitä kontaktilistasi ja kokeile rohkeasti uutta

Oletko hyödyntänyt samoja vanhoja kontaktilistoja tiedotteidesi jakelussa jo pitkään? Jos tulos ei ole ihan toivotunlainen, kannattaa ehdottomasti päivittää omat lähetyslistat. Varmista, että listoiltasi löytyvät toimittajat ovat yhä kiinnostuneita yrityksesi edustamasta aihepiiristä. Etsi myös uusia toimittajia ja freelancereita, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita tiedotteistasi.

Toisinaan kannattaa kokeilla rohkeasti myös uusia lähestymistapoja. Voit esimerkiksi sisällyttää lähetyslistoillesi alasta kirjoittavat bloggaajat tai valita tiedotteesi vastaanottajiksi myös pienempiä paikallislehtiä, joita tiedote saattaa kiinnostaa.

Analysoi tulokset ja ota opiksi

Kun lähetät lehdistötiedotetta ja tahdot saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä viestillesi, kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon aiemmista kampanjoista saadut opit. Tarkista esimerkiksi se, missä medioissa edellinen tiedotteesi meni läpi, kuinka suuri avausprosentti tiedotteellasi oli ja miten moni klikkasi tiedotteessasi ollutta linkkiä. Cision Communications Cloudista näet lisäksi, ketkä journalisteista ovat viestisi avanneet ja ketkä puolestaan eivät.

Uuden kampanjan kohdalla kannattaa aina pyrkiä uusintamaan hyvät tulokset. Epäonnistuneista kampanjoista kannattaa puolestaan ottaa opiksi. Jos tiedotteen sisällä olevat linkit eivät kerää klikkauksia, kannattaa tärkeimmät tiedot esimerkiksi sisällyttää jo itse tiedotteeseen. Toimittajat, jotka eivät ikinä avaa viestejäsi, kannattaa jättää listalta pois tai vaihtoehtoisesti heihin voi koittaa ottaa yhteyttä henkilökohtaisella sähköpostilla tai esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Mieti myös muita strategioita näkyvyyden parantamiseen. Ylläpidä hyviä suhteita toimittajiin, paranna lehdistötiedotteesi tehokkuutta tai pitchaa juttuideoita toimittajille suoraan sähköpostitse. Älä tyydy yhteen strategiaan, vaan pyri aina löytämään ja testaamaan uusia keinoja viestisi paremman näkyvyyden saavuttamiseksi.

Iida-Emilia.lehtonen@cision.com'

About

Iida vastaa Cision Finlandin markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on kiinnostunut etenkin strategisesta sisällöntuotannosta ja siitä, miten analytiikkaa voi hyödyntää viestinnän mittaamisessa ja kehittämisessä.