Ainoa varma asia on muutos. Näin se on myös viestinnässä. Uuden vuosikymmenen kynnyksellä viestinnän kehitys ei ainakaan näytä pysähtyvän. Päinvastoin, muutos vain kiihtyy. Uudet teknologiat tekevät viestinnästä entistä mitattavampaa, viestijöiden on omaksuttava uusia ajattelutapoja ja mietittävä aiempaa enemmän toimintansa vaikutusta liiketoimintaan. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana viestintä on kokenut valtavasti erilaisia muutoksia. Uudet teknologiat ovat kiihdyttäneet viestinnän tahtia ja nykyään viestintä on paljon muutakin kuin vain lehdistötiedotteiden lähettämistä vakiintuneelle toimittajalistalle. Yhä useammin viestintä pääsee puhuttelemaan myös suoraan omaa kohderyhmäänsä – ilman viestinviejinä toimivia toimittajia. 

Mitä viestinnälle on luvassa vuonna 2020? Kokosimme parhaat PR-trendit tulevalle vuodelle whitepaperiimme, jonka pääset lataamaan tästä. 

Mutta mitä konkreettisia taitoja viestijä tarvitsee selviytyäkseen menestyksekkäästi uudella vuosikymmenellä? 

viestintätaidot vuonna 2020

Liiketoiminnallinen ajattelu osaksi viestintää

Markkinoinnin tuloksellisuus ja vaikutus myyntiin ovat viime vuosina nousseet tapetille. Sama tulee tapahtumaan myös viestinnälle. Mittareiden parantuessa myös viestinnältä aletaan edellyttää konkreettisia tuloksia. Tiedotteita ei jatkossa lähetetäkään enää siksi, että näin kuuluu tehdä (pois lukien IR!), vaan toiminnalta aletaan edellyttää aitoa tarkoitusta. Jokainen tiedote, viestintäkampanja tai lehdistötilaisuus sidotaan osaksi yrityksen liiketoimintaa.

Viestinnän kannattaakin aloittaa valmistautuminen tähän jo nyt ja ottaa liiketoiminnallinen ajattelu osaksi omaa viestintästrategiaansa.

Ota teknologia haltuun 

Viimeistään nyt on aika vihdoin ottaa tarvittava viestintäteknologia haltuun. Toivottavasti hyödynnät jo sosiaalista mediaa ja ymmärrät viestinnän mittaamisen tarpeellisuuden. Viestintä ei ole perinteisesti joutunut pelaamaan numeroiden kanssa yhtä paljon kuin esimerkiksi markkinointi, mutta asiat muuttuvat. Yhä useampi viestijä joutuu tulevaisuudessa osoittamaan työnsä arvon numeroiden avulla. Älä turhaan pelkää tätä muutosta, sillä nyt sinulla on mahdollisuus osoittaa konkreettisesti oman työsi arvo.  

Opettele yhteinen kieli markkinoinnin kanssa 

Rajat viestinnän ja markkinoinnin välillä ovat viime aikoina hämärtyneet. Yhä useammin markkinointikampanjoissa hyödynnetään myös ansaittua mediaa, mikä edellyttää viestinnän ja markkinoinnin yhteistyötä. Viestinnän kannalta onkin hyödyllistä opetella osittain yhteinen kieli markkinoinnin kanssa. Tämä liittyy osittain myös edelliseen kohtaan, sillä markkinoinnin kieli perustuu paljolti numeroihin ja tulosten mittaamiseen. 

Muita hyödyllisiä opeteltavia asioita ovat esimerkiksi hakukoneoptimoinnin perusteiden ymmärtäminen ja maksettujen kanavien perustuntemus. Myös sosiaalisen median vaikuttajat kuuluvat osittain sekä viestinnän että markkinoinnin tontille, samoin brändin rakentaminen.  

Yhteistyöhön markkinoinnin kanssa kannattaa siis panostaa opettelemalla edes perusteet konversioista, optimoinnista ja mittaamisesta. 

Älä unohda perusteita 

Mittaaminen, teknologiat ja yhteistyö markkinoinnin kanssa auttavat sinua nostamaan organisaatiosi viestinnän uudelle tasolle. Näistä ei kuitenkaan ole paljon iloa, jos perustaidoissasi on puutteita. Pidä siis huolta siitä, että hallitset erinomaisesti tarinankerronnan, lehdistötiedotteiden kirjoittamisen ja muun sisällöntuottamisen.   

Opettele rakentamaan vahvoja suhteita mediaan, kirjoittamaan hyviä lehdistötiedotteita ja pysy kärryillä siitä, mitä toimittajat todella odottavat viestijöiltä. Uudet teknologiat ja menetelmät eivät tuo viestinnällesi lisäarvoa, jos perusta ei ole vahvalla pohjalla.  

Iida-Emilia.lehtonen@cision.com'

About

Iida vastaa Cision Finlandin markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on kiinnostunut etenkin strategisesta sisällöntuotannosta ja siitä, miten analytiikkaa voi hyödyntää viestinnän mittaamisessa ja kehittämisessä.