Koronaepidemia on syössyt talouden epävarmuuden aikaan ja nyt eletään monella tavalla haastavaa aikaa myös sijoittajaviestinnän kannalta. Moni yritys joutuu viestimään lomautuksista ja pohtimaan samalla yhtiökokousjärjestelyjä. Kysyimme Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmereltä, millaista tietoa sijoittajat nyt pörssiyhtiöiltä odottavat.

Mikä mielestäsi on erityisen tärkeää muistaa sijoittajaviestinnässä nyt koronaepidemian aikana?

Näkymät ovat kaikilla sumuisia, mutta epävarmoina hetkinä sijoittajat arvostavat viestintää enemmän kuin koskaan. On ymmärrettävää, että tulevaisuudesta ei voi tietää, mutta kaikki se mitä osataan sanoa, kannattaa sanoa. Läpinäkyvyyttä arvostetaan.

Millaista tietoa sijoittajat nyt yrityksiltä kaipaavat?

Sijoittajat kaipaavat tietoa koronakriisin vaikutuksista yhtiöön. Kaivataan aikaisempaa enemmän tietoa yrityksen alihankintaketjuista ja eri maantieteellisten alueiden roolista. Sijoittaja haluaa hahmottaa, minkälainen vaikutus eri alueiden eristyksellä on yhtiön omaan tekemiseen, alihankkijoihin, tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin. Vaikka vaikutuksia ei tiedettäisi, jo asiayhteyksien avaaminen auttaa. Esimerkiksi Coca-Cola kertoi jo aikaisessa vaiheessa, että heillä light-juomien makeutusaine tulee Kiinasta. On myös tärkeä nostaa esille mittaluokkia, jotta pienet asiat eivät ylikorostu. Ongelmat on tärkeä tuoda esille viipymättä. Avoin viestintä huonoistakin asioista luo luottamusta.

Onko yrityksen hyvällä viestinnällä mahdollisuutta vaikuttaa osakekursseihin tai sijoittajien odotuksiin tällä hetkellä?

Nopeasti muuttuvassa epävarmassa tilanteessa yrityksen viestinnällä on suuri merkitys. Kriisitilanteessa markkinoilla on tavallista enemmän huhuja. Jos yritys itse aktiivisesti kertoo asioista, ei huhuille jää tilaa. Hyvä viestintä mahdollistaa oikean arvonmäärityksen eli mahdollisimman oikean osakekurssin. Osakkeenomistajat arvostavat tätä suuresti. Mikäli viestintä ei ole ollut ajan tasalla ja tulee suuria yllätyksiä, osakekurssi helposti ylireagoi, kun pettyneet sijoittajat luopuvat omistuksesta samanaikaisesti. Tällaisissa tilanteissa viestintä on epäonnistunut.

Tuleeko mieleesi asioita, joita yritysten tulisi IR-viestinnässään juuri nyt ehdottomasti välttää?

Nytkään ei pidä ylikorostaa hyviä uutisia. Sijoittajat arvostavat rehellistä, vastuullista viestintää, jossa kerrotaan avoimesti sekä hyvät että huonot uutiset oikeassa mittakaavassa.  Pieniä hyviä uutisia ei pidä liioitella positiivisen reaktion toivossa, ei nyt eikä muulloinkaan.

Miten suomalaiset pörssiyhtiöt ovat mielestäsi hoitaneet viestinnän nyt poikkeusaikoina? Mikä on hyvää ja löytyykö jotakin kehitettävää?

Moni yhtiö on pitänyt osakkeenomistajia hienosti tietoisena muutoksista. Uusiakin kanavia on otettu käyttöön. Yhtiöitä näkyy aikaisempaa enemmän ja aktiivisemmin sosiaalisen median kanavissa ja myös videot näkyvät aikaisempaa enemmän. Osa yhtiöistä on tehnyt onnistuneita koosteita kysytyimmistä kysymyksistä ja koronakriisin vaikutuksista yhtiöön. Kriisi on iskenyt voimakkaasti tiettyihin toimialoihin kuten liikenne-, matkustus- ja ravintolatoimintaan ja palvelusektoriin ylipäätään. Näiden yhtiöiden joukossa nähdään viestinnässä sekä isoja onnistumisia että unohduksia. Osalla yhtiöistä hätä on ollut niin suuri, että osakkeenomistajat ovat saaneet uutisista kuulla asioita, joita olisivat toivoneet lukevansa yhtiön pörssitiedotteena tai muuten yhtiön sijoittajaviestinnän kautta. Näin ei saisi tapahtua.

Millaista kommunikaatiota sijoittajat nyt yrityksiltä kaipaavat – onko se perinteistä pörssitiedottamista, uusien kanavien käyttöönottoa vai jotakin muuta? 

Osakkeenomistajat ovat tottuneet tiettyjen yhtiöiden kohdalla tiettyihin kanaviin, joten vanhoja muotoja ei kannata unohtaa. Pörssitiedotetta kannattaa käyttää, jos suinkin tuntuu, että siihen olisi aihetta. Yhä useampi sijoittaja on ruudun ääressä ja seuraa myös sosiaalisen median kanavia. Videoita voi hyödyntää ja sijoittajilta voi myös kerätä kysymyksiä ja julkaista niihin vastauksia.

Erityisesti toivon, että yhtiökokouskäytäntöjä mietitään. Nyt on aika astua esiin ja ottaa käyttöön etäosallistuminen. Ei pidä yrittää mennä sieltä missä aita on matalin.  Yhtiökokouksen striimaaminen ja seuraamismahdollisuudesta kertominen eri kanavissa etukäteen on loistava tapa yhtiölle näkyä sekä osakkeenomistajien keskuudessa että haluttaessa myös muidenkin sijoittajien silmissä. Yhtiökokouksia on siirretty, joten uudesta (tai vanhastakin) ajankohdasta, ilmoittautumismenettelystä ja tekniikasta on hyvä tiedottaa selkeästi kaikissa niissä kanavissa, joita yhtiö käyttää. Osakkeenomistajat ovat juuri nyt erittäin kiinnostuneita yhtiön kuulumisista ja haluavat kuulla mitä puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kertovat. Kuten jokainen penkkiurheilija ymmärtää, on eri asia saada seurata lähetystä livenä kuin katsoa myöhemmin parhaat palat tallenteena. Tässä on mahdollisuus tehdä omistajiin vaikutus avoimuudella.

Sana on vapaa – haluatko sanoa jotain muuta IR-viestintään liittyen?

Sijoittajasuhdeviestinnässä eletään nyt kiireisintä aikaa koskaan.  Tekemäänne työtä arvostetaan todella paljon.

Iida-Emilia.lehtonen@cision.com'

About

Iida vastaa Cision Finlandin markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on kiinnostunut etenkin strategisesta sisällöntuotannosta ja siitä, miten analytiikkaa voi hyödyntää viestinnän mittaamisessa ja kehittämisessä.