Posts

Kannattaako vaikuttajamarkkinointiin satsata?

Vaikuttajamarkkinointi on ollut ja on edelleen yksi viestinnän ja markkinoinnin nopeimmin kasvavista trendeistä. Yhä useampi brändi tekee yhteistyötä sosiaalisen median vaikuttajien tai bloggaajien kanssa. Nopeasti kasvaneeseen alaan liittyy kuitenkin myös joitakin ongelmia, joista viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten kannattaa olla tietoisia.

Yksittäisten henkilöiden tuottamaan sisältöön suhtaudutaan luottavaisemmin ja positiivisemmin kuin brändien omiin sisältöihin sosiaalisessa mediassa. Vaikuttajamarkkinointi perustuu tähän. Sosiaalisen median vaikuttajat keräävät oman juttunsa ympärille yleisön, joka on usein vahvasti sitoutunut kyseisen vaikuttajan viestiin. Markkinoijat voivat hyödyntää tätä kohderyhmää maksamalla vaikuttajalle, joka sitten suosittelee sisältöjensä avulla markkinoijan tuotetta tai brändiä.

Parhaassa tapauksessa kaikki voittavat. Mainostaja saa käyttöönsä kanavan, jossa markkinoida tuotteitaan tai brändiään, vaikuttaja saa korvausta tuottamastaan sisällöstä ja yleisö saa kanavan kautta relevantteja tuotesuosituksia. Valitettavasti kaikki ei aina suju näin ruusuisesti, vaan vaikuttajamarkkinointiin liittyy myös paljon ongelmia.

Ongelma 1: Yleisön luottamus laskussa

Vaikuttajamarkkinoinnin etuna on pidetty juuri sitä, että yleisö luottaa vaikuttajaan ja siksi myös tämän tuottamaan sisältöön brändeistä. Vaikuttajamarkkinoinnin nopea kasvu on kuitenkin horjuttanut tätä luottamusta. Vuonna 2019 Edelman Trust Barometerin mukaan vain 34 prosenttia vastanneista luottaa sosiaaliseen mediaan ja BBC:n tutkimuksen mukaan 71 prosenttia kuluttajista ei luottanut somevaikuttajien antamiin tuotesuosituksiin.

Miksi luottamus sitten rakoilee? Yksi syy on varmasti se, että markkinointia on somessa nykyään enemmän kuin ennen. Kun markkinointia on paljon, sen autenttisuus laskee. Myös erilaiset epäluotettavat markkinointikampanjat nakertavat yleisön luottamusta vaikuttajiin.

Ongelma 2: Ostetut seuraajat

Yleisö ei ole ainoa, joka kärsii luottamuspulasta vaikuttajia kohtaan. Myös viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset joutuvat miettimään, voiko vaikuttajien esittämään seuraajamäärään luottaa. The New York Times paljasti artikkelissaan, että monet sosiaalisen median vaikuttajat ostavat itselleen seuraajia. Sosiaalisen median syövereistä löytyykin miljoonia käyttäjätilejä, joiden takana ei ole aitoa ihmistä. Näiden tilien tarkoituksena on parannella vaikuttajien seuraajamääriä.

Koska seuraajamäärään ei suoraan voi luottaa, kannattaa markkinoijan kiinnittää vaikuttajaa valitessaan huomiota muihin seikkoihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tykkäysten ja varsinkin kommenttien määrät. Kuinka hyvin yleisö sitoutuu vaikuttajan tuottamaan sisältöön? Sitoutuminen on muutenkin seuraajamäärää parempi mittari, vaikka seuraajat eivät olisikaan ostettuja. Sitoutunut yleisö takaa yleensä paremman onnistumisen myös markkinointikampanjalle.

Ongelma 3: Vaikuttajat markkinoivat mitä tahansa, jos heille maksetaan siitä

Suurin osa vaikuttajista miettii varmasti tarkkaan, millaisia tuotteita, brändejä ja palveluita heidän kannattaa yleisölleen markkinoida. Kaikkien kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Maailmalta on kuultu useita tarinoita vaikuttajista, jotka ovat valmiita markkinoimaan ja promoamaan mitä tahansa, jos he itse saavat siitä palkkion tai hyötyjä, kuten ilmaisen hotelliyön. Yritysten kannalta tämä ei kuitenkaan ole tehokasta ja yhä useampi yritys onkin alkanut kyseenalaistaa vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt. Näkyvyys vaikuttajan kanavissa ei aina takaa yritykselle voittoja.

Kannattaako vaikuttajamarkkinointiin investoida?

Kaikista ongelmista huolimatta vaikuttajamarkkinointi on kasvava ala ja moni yritys on toteuttanut menestyksekkäitä kampanjoita yhteistyössä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa. Vaikuttajamarkkinointia kannattaakin ehdottomasti kokeilla. Se kannattaa kuitenkin tehdä suunnitelmallisesti.

Esimerkiksi vaikuttajatoimisto Trootin toimitusjohtaja Joona Haataisen mukaan vaikuttajamarkkinointia kannattaa ajatella samalla tavalla kuin muutakin markkinointia: strategisesti. Ei riitä, että ostat yksittäisiä instagram-postauksia sekalaiselta joukolta vaikuttajia. Sen sijaan kannattaa suunnitella räätälöityjä kampanjoita. Avuksi tähän voi ottaa esimerkiksi vaikuttajatoimiston. Lisää Joona Haataisen ajatuksia aiheesta pääset kuuntelemaan täältä.

Vaikuttajamarkkinointia käsittelevästä oppaastamme löydät lisätietoa vaikuttajamarkkinoinnin sudenkuopista ja niiden välttämisestä sekä maailmanluokan esimerkkejä onnistuneesta vaikuttajamarkkinoinnista. Pääset lataamaan oppaan ilmaiseksi täältä.

Kuinka ottaa vaikuttajat osaksi viestintästrategiaa

Vaikuttajat osaksi viestintästrategiaa

Sosiaalinen media ja vaikuttajamarkkinointi ovat nyt kaikkien huulilla. Vaikuttajamarkkinointia tehdäänkin tällä hetkellä todella paljon ja esimerkiksi instagram on täyttynyt vaikuttajien kaupallisista postauksista. Vaikuttajatoimisto Trootin toimitusjohtaja Joona Haataisen mukaan moni suomalainen on myös lopettanut vaikuttajan seuraamisen liiallisen kaupallisuuden takia. Raja hyödyllisen ja ärsyttävän vaikuttajamarkkinoinnin välillä näyttääkin olevan hiuksenhieno.

Vaikuttajamarkkinointi nähdään usein yhtenä markkinoinnin työkaluna, eikä sitä juurikaan ajatella osana viestintää. Nykyaikaisessa kampanjoinnissa markkinoinnin ja viestinnän väliset rajat ovat kuitenkin häilyviä, jopa turhia. Siksi vaikuttajia kannattaa rohkeasti hyödyntää myös viestintästrategioissa.

Vaikuttajat osana pitkän tähtäimen suunnitelmia

Koska hälyä on vaikuttajakentällä nyt niin paljon, on erottuminen vaikeaa. Yksittäisten instagram-postausten ostaminen tämän hetken trendikkäimmiltä vaikuttajilta ei välttämättä ole järkevää tai ainakaan erottuvaa. Kun suunnittelet vaikuttajien sisällyttämistä omaan viestintästrategiaasi, kannattaa ensimmäisenä kirkastaa omat tavoitteet. Kysy itseltäsi esimerkiksi

 • Mitkä ovat tavoitteemme viestinnässä seuraavan vuoden aikana? Entä 5 vuoden aikana?
 • Millaista brändiä haluamme rakentaa?
 • Millaisia asioita ja millaista sanomaa haluamme yrityksemme toiminnasta levittää?
 • Mitkä ovat yrityksemme keskeiset arvot ja kuinka haluamme tuoda niitä esiin?

Älä mieti vaikuttajamarkkinointia yksittäisinä tuotemainoksina instagramissa, vaan mieti sen sijaan, millaista brändiä haluatte viestinnällänne tulevien vuosien aikana rakentaa. Kun viestinnällänne on selkeä strategia, on aika ottaa vaikuttajat osaksi sitä.

vaikuttajat ja brändilähettiläät kannattaa ottaa osaksi viestintää

Brändilähettiläs viestii yrityksen arvoista ja sanomasta 

Viestinnän kannalta arvokkain vaikuttaja on sellainen, joka saa levitettyä yrityksen sanomaa, arvoja ja pääviestiä yleisölleen. Nämä tavoitteet harvoin toteutuvat yksittäisten tuotepostausten avulla, vaikka niillekin on varmasti yrityksen markkinointistrategiassa aikansa ja paikkansa.

Viestinnän kannattaa sen sijaan panostaa pitkäaikaisiin vaikuttajasuhteisiin, niin kutsuttuihin brändilähettiläisiin. Brändilähettiläät ovat solmineet yrityksen kanssa pitkäaikaisen sopimuksen, joka saattaa sisältää kuukaudessa tietyn verran postauksia tai mainintoja somessa, tapahtumiin osallistumista ja monenlaista muutakin toimintaa. Brändi puolestaan saattaa tarjota vaikuttajalle käyttöön omia tuotteitaan tai palvelujaan. Sopimuksen yksityiskohdat ovat tietenkin täysin vaikuttajan ja yrityksen sovittavissa.

Käytännössä yrityksellä on brändilähettilään kanavissa vakituisempi näkyvyys kuin yksittäisten postausten avulla. Lisäksi pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa syvällisempien sanomien ja viestien levittämisen sen sijaan, että keskityttäisiin vain yksittäisiin tuotteisiin ja niiden mainostamiseen.

Oikean vaikuttajan valinta ja suunnitelmallisuus takaavat onnistumisen

Jotta vaikuttajamarkkinoinnista olisi todellista hyötyä, tulee toiminnalle asettaa selkeät mittarit ja tavoitteet. Brändin ja mielikuvien mittaaminen ei välttämättä ole yhtä helppoa kuin esimerkiksi suorien konversioiden mittaaminen, mutta nykyisten työkalujen ja esimerkiksi asiakaskyselyiden avulla mittaaminen on mahdollista. Ilman selkeää suunnitelmaa ja tavoitteellista tekemistä vaikuttajastrategiaan on helppo hukata suuria määriä rahaa ilman todellisia hyötyjä.

Tavoitteiden ja suunnitelmien lisäksi tärkein seikka on oikeiden vaikuttajien valinta. Aina ei suinkaan kannata tavoitella sitä tämän hetken suosituinta vaikuttajaa, jolta löytyy eniten seuraajia. Sen sijaan kannattaa etsiä yrityksen arvoihin sopivinta vaikuttajaa tai esimerkiksi tiukasti tietylle alalle suuntautunutta mikrovaikuttajaa, jonka seuraajamäärä saattaa olla pienempi, mutta jonka yleisö on taatusti sitoutunutta. Ennen lopullista valintaa kannattaa myös olla yhteydessä vaikuttajiin ja kysyä lisätietoa heidän yleisöstään ja sen sitoutumisesta.

Vaikuttajamarkkinoinnissa pätevät pääosin samat säännöt kuin muussakin viestinnässä ja markkinoinnissa. Kaikki lähtee yrityksestä, omista tuotteista, palveluista ja viestinnän tavoitteista. Kun vaikuttajan saa sisällytettyä tähän strategiaan, on vaikuttajasta varmasti hyötyä myös paremman viestinnän toteuttamisessa.

Nyrkkisääntönä kannattaa myös muistaa, että parhaassa tapauksessa yrityksen ja vaikuttajan välinen yhteistyö tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja vaikuttajan yleisölle. Jos kaipaat lisävinkkejä vaikuttajamarkkinointiin, kuuntele alta Cisionin ja Milttonin Mediavaikuttajat-podcastin jakso, jossa keskustellaan Joona Haataisen kanssa tarkemmin influencer-markkinoinnista ja vaikuttajien hyödyntämisestä kampanjoissa. Pääset myös lukemaan tiivistelmän jaksosta täältä.

Medialla on vaikutusvaltaa – Cisionin ja Milttonin podcast tarjoaa näkökulmia ansaitun median strategioihin

Cisionin ja Milttonin Mediavaikuttajat-podcastissa keskustellaan median vaikuttavuudesta aina perinteisestä mediasta influencer-markkinointiin saakka.

Kolmiosaisessa podcast-sarjassa Cisionin maajohtaja Sanna Kurkela ja Milttonin ansaitun median johtaja Ville Blåfield saivat vieraakseen mediavaikuttajia eri puolilta viestinnän kenttää.

”Miltton ja Cision jakavat yhteisen näkemyksen siitä, että viestinnän tulee olla entistä strategisempaa, jotta sen arvostus yrityksissä nousee. Juuri tästä näkemyksestä syntyi ajatus yhteisestä podcastista”, kertoo Cisionin maajohtaja Sanna Kurkela.

”Halusimme mukaan vieraita, jotka edustavat viestinnän kenttää ja median vaikuttavuutta mahdollisimman monipuolisesti. ”, jatkaa ansaitun median johtaja Ville Blåfield Milttonilta.

Viestintä, influencerit ja journalistit vaikuttajina

Mediavaikuttajien ensimmäisessä jaksossa vieraaksi saapuu Supercellin viestintäjohtaja Linda Åström. Keskustelun ytimessä on Supercellin aloitteesta perustetun Hive-koodikoulun lanseeraus, jossa hyödynnettiin menestyksekkäästi ansaittua mediaa halutun kohderyhmän tavoittamiseen.

Toisessa jaksossa keskitytään vaikuttajamarkkinointiin, sen tuleviin trendeihin ja vaikuttajatoimistojen osuuteen vaikuttajakentällä. Mukana keskustelemassa on vaikuttajatoimisto Troot Networksin toimitusjohtaja Joona Haatainen.

Mediavaikuttajat-podcastin kolmannessa jaksossa vieraana on Glorian ja Glorian Koti -lehden päätoimittaja Saila-Mari Kohtala, joka puhuu journalismin ja viestinnän välisestä yhteistyöstä ja toimittajista vaikuttajina.

 

Jaksot ovat kuunneltavissa myös Soundcloudissa, Spotifyssa, iTunesissa ja Applen podcast-sovelluksessa.

Viestinnän mittaaminen sosiaalisessa mediassa on tärkeää markkinoinnille

Menestyksen mittaaminen sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa viestiminen on lähes kaikille yrityksille jo arkipäivää. Monella yrityksellä on tarkasti määritelty some-strategia sisältökalentereineen, toiset päivittelevät some-kanaviaan epäsäännöllisen säännöllisesti ilman tarkempaa suunnittelua. Vaikka yrityksellä olisikin käytössään toimiva sosiaalisen median suunnitelma, harva yritys osaa mitata viestintänsä menestystä sosiaalisessa mediassa.

Tähän blogipostaukseen on koottu mittareita, joita jokaisen sosiaalisessa mediassa toimivan yrityksen kannattaa tarkkailla.

Seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa

Vaikka seuraajat eivät olekaan kaikki kaikessa, on seuraajien määrä kuitenkin hyvä mittari, kun puhutaan omasta yleisöstä. Yritys, jolla on 10 tuhatta seuraajaa sosiaalisessa mediassa tavoittaa luultavasti viestinnällään suuremman määrän ihmisiä kuin yritys, jolla on vain muutama sata seuraajaa. Siksi yrityksen kannattaakin pyrkiä aktiivisesti kasvattamaan seuraajien määrää sosiaalisessa mediassa.

Tähän ei kuitenkaan kannata keskittyä liikaa. Esimerkiksi marginaalisella toimialalla toimivan b2b-yrityksen ei kannata vertailla yleisönsä kokoa esimerkiksi suoraan kuluttajille markkinoivan muotitalon yleisöön. Sen sijaan kannattaa esimerkiksi kurkata tärkeimpien kilpailijoiden seuraajamäärät ja asettaa tavoitteita niiden pohjalta.

Seuraajien sitoutuminen

Seuraajien määrä ei kuitenkaan auta, jos yleisö on passiivinen, eikä ole valmis sitoutumaan brändiin. Siksi seuraajien sitoutuminen on jopa määrää tärkeämpää. Kannattaakin seurata esimerkiksi omien julkaisujen keräämien tykkäysten, kommenttien ja jakojen määrää. Jos käytät paljon linkkejä julkaisuissasi, myös klikkien määrä on tärkeä määrä. Lisäksi Google Analyticsista pääset kätevästi seuraamaan, kuinka moni todellisuudessa päätyy sivuillesi sosiaalisen median ja omien julkaisujesi kautta. Seuraamista helpotat sopivilla utm-tägeillä linkeissäsi.

Millaisia tavoitteita sitoutumiselle sitten voisi asettaa? Voit esimerkiksi mitata, kuinka suuri osa yleisöstäsi reagoi julkaisuihisi. Voit asettaa tavoitteeksi vaikka sen, että 20 prosenttia seuraajistasi reagoisi julkaisuihisi jollakin tavalla.

Konversioiden määrä

Mittaaminen sosiaalisessa mediassa vaatii usein Google Analyticsin käyttöä

Jos tavoittelet sosiaalisella medialla suoraa vaikutusta myyntiisi ja esimerkiksi liikevoittoosi, kannattaa ehdottomasti mitata myös sosiaalisen median kautta tulevien konversioiden määrää. Voit määritellä konversioksi esimerkiksi yhteydenottolomakkeen täyttämisen tai suoran oston verkkokaupassasi.

Jotta pääsisit konversioiden jäljille, on sinun hyödynnettävä esimerkiksi Google Analyticsia konversioiden jäljittämiseksi. Muista lisätä sosiaalisessa mediassa julkaisemiisi linkkeihin utm-tägit, joiden avulla näet, mistä lähteestä konversio on tullut. Jos käytät sosiaalisessa maksettua mainontaa ja esimerkiksi Facebookin karusellimainoksia, kannattaa erottaa orgaaninen ja maksettu näkyvyys toisistaan tägien avulla. Näin pysyt paremmin kärryillä siitä, miten orgaaninen näkyvyys toimii suhteessa maksettuun mainontaan ja toisin päin.

Aseta tavoitteet

Mitä tahansa mittareita päätätkään sosiaalisessa mediassa käyttää, tärkeintä on kuitenkin se, että asetat sosiaalisen median viestinnällesi selkeitä, mitattavia tavoitteita. Ne auttavat sinua näkemään, millaiset asiat somessa toimivat ja mitkä puolestaan eivät. Esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin tehoa on mahdotonta nähdä ilman selkeitä tavoitteita ja pitkäaikaista sosiaalisen median mittaamista. Tavoitteet tekevät sosiaalisen median tekemisestä myös entistä strategisempaa.

Cision osti alkuvuodesta 2019 sosiaalisen median hallintana keskittyvän Falconin, joten asiakkaamme saavat nyt entistä parempaa palvelua myös sosiaalisen median hallintaan liittyvissä asioissa. Kysy lisätietoja asiantuntijoiltamme.

Jos haluat pysyä kärryillä Cisionin uusimmista uutisista ja kaipaat lisäksi vinkkejä ja inspiraatiota viestintääsi, tilaa tästä kuukausittainen uutiskirjeemme.

Vaikuttajamarkkinointi – kuinka päästä alkuun?

Vaikuttajamarkkinointi on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti, eikä se näillä näkymin ole jäämässä pelkäksi ohimeneväksi trendiksi. Yhä useammat yritykset ovat ottaneet vaikuttajamarkkinoinnin tärkeäksi osaksi markkinointi- ja viestintästrategiaansa.

Etenkin nuorten milleniaalien ja Z-sukupolven huomiota tavoittelevat yritykset ovat ottaneet vaikuttajamarkkinoinnin nopeasti omakseen. Vaikuttajien merkitys kuitenkin kasvaa jatkuvasti ja niin suurten kuin pientenkin yritysten kannattaa tarkastella omia markkinointitavoitteitaan vaikuttajamarkkinoinnin näkökulmasta.

Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa sinulle perustiedot vaikuttajamarkkinoinnissa ja kertoa, miten yrityksesi pääsee alkuun vaikuttajien kanssa työskentelyssä.

Miksi vaikuttajamarkkinointi?

Yrityksen sosiaalisten medioiden päivittäminen ja esimerkiksi yritysblogien ylläpito ovat jo peruskauraa lähes jokaiselle yritykselle. Monilla yrityksillä on erillinen some- tai sisältöstrategia sosiaalisen median johtamista varten ja yhä useampi yritys mieltää sosiaalisen median tärkeäksi osaksi markkinointia ja viestintää.

Vaikuttajamarkkinoinnissa sisältöstrategia levitetään omien somekanavien ulkopuolelle yhä suuremman yleisön tavoittelemiseksi. Tässä hyödynnetään vaikuttajia, eli influencereita, joilla on sosiaalisessa mediassa oma uskollinen seuraajakuntansa. Nämä vaikuttajat sitten toteuttavat yrityksen markkinointikampanjoita omissa kanavissaan ja tarjoavat näin näkyvyyttä asiakasyritykselle ja sen tuotteille tai pääviestille.

Vaikuttajien kautta tavoitellaan usein, joskaan ei aina, nuoria kuluttajia, joiden some-seuraaminen keskittyy lähinnä kiinnostavien yksilöiden seuraamiseen. Yritykset eivät siis välttämättä tavoita tätä yleisöä yritystiliensä kautta.

Kenelle vaikuttajamarkkinointi sopii?

On mahdotonta sanoa, että vaikuttajamarkkinointi sopisi tai ei sopisi tietylle yritykselle. Ennen vaikuttajamarkkinointiin ryhtymistä kannattaa kuitenkin kirkastaa omat tavoitteet. Pelkästään trendin vuoksi vaikuttajamarkkinointiin ei välttämättä kannata hypätä mukaan. Toiminnalla on aina oltava myös tavoite.

Kun mietit, sopiiko vaikuttajamarkkinointi yrityksenne markkinointistrategiaan, kysy itseltäsi ainakin seuraavat kysymykset.

 • Kenet haluamme vaikuttajamarkkinoinnilla tavoittaa?
 • Onko vaikuttajamarkkinointi paras tapa saavuttaa kyseinen kohderyhmä?
 • Mitä haluamme saavuttaa vaikuttajamarkkinoinnilla?

Etenkin tavoiteltavan kohderyhmän määrittely on tärkeää. Yli 50-vuotiaiden tavoittaminen vaikuttajamarkkinoinnin keinoin on haastavaa ja nuorten kohderyhmien tavoittaminen puolestaan on helppoa. Tällä hetkellä pinnalla ovat kuitenkin myös b2b-vaikuttajat sekä niin kutsutut mikrovaikuttajat, jotka vaikuttavat kapean nichen sisällä. Periaatteessa vaikuttajamarkkinoinnilla voi siis tavoittaa lähes kenet tahansa.

Vaikuttajan valinta – mitä kannattaa ottaa huomioon?

Kun valitset sopivaa yhteistyökumppania erilaisten somevaikuttajien joukosta, kannattaa seuraajien määrän sijaan keskittyä siihen, millaista vuorovaikutusta vaikuttajan ja seuraajien välillä on. Usein pienempi, mutta sitoutuneempi seuraajamäärä takaa vaikuttajamarkkinoinnin onnistumisen paremmin kuin suuri, mutta passiivinen yleisö.

Jos yrityksesi toimii pienellä toimialalla, on tärkeää löytää vaikuttaja, jonka yleisö koostuu juuri tämän kapean alan ihmisistä. Etenkin tällaisissa tilanteissa kannattaa kääntää katse mikrovaikuttajiin, joiden seuraajamäärä saattaa jäädä vain muutamiin tuhansiin, mutta jotka ovat silti oman kapean nichensä ykköstoimijoita.

Vaikuttaja mukaan kampanjan suunnitteluun

Sopivan somevaikuttajan löydyttyä kannattaa vaikuttaja ottaa mukaan kampanjan suunnittelutyöhön. Asiakasyrityksenä määritätte tietenkin itse kampanjan tavoitteet ja pääviestin tai mainostettavat tuotteet, mutta vaikuttajalla on usein arvokasta tietoa omasta yleisöstään ja sen kiinnostuksen kohteista. Vaikuttajalta kannattaa myös kysyä tämän aiemmin toteuttamista kampanjoista ja niiden toimivuudesta.

Ennen kampanjan toteuttamista kannattaa siis istua alas ja ideoida toteutusta yhdessä vaikuttajan kanssa. Tässä vaiheessa on hyvä myös määritellä yhteiset tavoitteet kampanjalle. Tavoitteita voi asettaa esimerkiksi viestin näkyvyydelle tai postausten luomille konversioille tai sitoutumiselle. Tavoitteiden olisi hyvä olla mahdollisimman tarkasti mitattavia, jotta kampanjan onnistumista voitaisiin jälkikäteen mahdollisimman hyvin arvioida.

Kokeile rohkeasti uusia asioita

Vaikuttajamarkkinointiin pätevät samat säännöt kuin markkinointiin yleensäkin, eli kannattaa rohkeasti kokeilla erilaisia asioita ja etsiä sitä toimivinta tapaa, jolla yrityksenne voisi vaikuttajamarkkinointia hyödyntää. Kaikki asiat eivät välttämättä toimi yhtä hyvin, mutta vähemmän onnistuneet kampanjat kannattaa kääntää arvokkaiksi opeiksi. Onnistumisten ja epäonnistumisten kautta yrityksenne löytää varmasti parhaat keinot hyödyntää somevaikuttajia ja vaikuttajamarkkinointia.

Me Cisionilla haluamme olla vahvasti mukana auttamassa yrityksiä tekemään myös entistä parempaa vaikuttajamarkkinointia. Teimme vuonna 2018 tietokannassa uuden aluevaltauksen ja lisäsimme valikoimaan myös kuuman kohderyhmän – suomalaiset tubettajat. Täydensimme mediatietokantaan toimituksellisen median kontaktien lisäksi myös Instagram-vaikuttajia, freelancereita ja bloggaajia. Vuoden 2019 alussa Cision myös osti yhdysvaltalaisen TrendKiten, jonka kautta pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkaillemme entistä paremmat työkalut myös vaikuttajamarkkinoinnin mittaamiseen.

Osaatko hyödyntää tiedotteissasi call-to-actionia?

Ilman kohdeyleisöä aktivoivaa call-to-actionia hyvänkin sisällön konkreettiset tulokset saattavat jäädä vaatimattomiksi. Vastaavasti vahvalla call-to-actionilla on mahdollista ohjata lukijoiden toimintaa ja seurata viestinnän keskeisiä mittareita.

Mikä on call-to-action ja voiko sitä käyttää tiedotteessa?


Call-to-actionin idea on varsin yksinkertainen. Jos esimerkiksi  julkaiset tiedotteen uutuustuotteesi lanseerauksesta, sisältää se yleensä linkin tuotteen esittelysivuille. Lisäämällä tiedotteeseen suoran kehotuksen lukea lisätietoja linkin kautta ohjaat lukijoita toivomaasi toimintaan call-to-actionin avulla.

Tiedotteelle asetetut  tavoitteet liittyvät usein näkyvyyden kasvattamiseen, hakukoneoptimointiin ja kävijämääriin. Koska tiedote on yksi keskeisiä sisältömarkkinoinnin valineitä, kannattaa sitä muiden tavoitteiden ohella hyödyntää myös kohdeyleisön toiminnan konkreettiseen ohjaamiseen.

Tiedotteen call-to-actionin laadinnassa kannattaa huomioida seuraavat vinkit:

Luo vahva ja selkeä call-to-action


Parhaat call-to-actionit ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Kannattaa myös valita käyttöön yksi ja ainoa – tavoitteidesi kannalta tärkein – call-to-action, sillä niin vältyt hämmentämästä lukijoita ja sekoittamasta oman analytiikkasi seurantaa. Uutuustuotteen lanseeraustiedotteen yhteydessä toimivat mm. seuraavat call-to-actionit:

 • Ennakkotilaa tuote klikkaamalla tästä
 • Tilaa uutiskirje
 • Klikkaa tästä lukeaksesi lisätietoja tuotteesta

Puhuttele kohdeyleisöäsi napakasti

Käytä lyhyitä ja täsmällisiä toimintaan ohjaavia sanoja saadaksesi kohdeyleisösi keskuudessa aikaan haluamaasi toimintaa. Vältä passiivimuotoja sekä kuvailevia ja yleisluonteisia tekstejä call-to-actionin yhteydessä. Linkin tai tilausnapin viereen kannattaa siis sijoittaa esimeriksi kehottava ”Tilaa tästä!” -teksti.

Luo kiireellisyyden tuntu

Lähtökohtaisesti toimivan call-to-actionin tulisi ohjata kohdeyleisö toimimaan välittömästi. Vaikkei sisällössäsi tarjottu hyöty olisikaan rajallinen, on siis hyvä antaa mielikuva rajoituksista ja kiireellisyydestä. Käytä esimerkiksi seuraavia sanamuotoja:

 • Tänään
 • Heti
 • Rajoitetun ajan

Lue alkuperäinen englanninkielinen postaus Ciison US:n blogista.

Neljä markkinointiviestinnän lupausta vuodelle 2015

Uusi vuosi on perinteisesti uusien alkujen ja lupausten aikaa. Tässä neljä markkinointiviestinnän lupausta alkaneelle vuodelle:

1. Ole visuaalinen
Olet varmasti kuullut jo moneen kertaan, että markkinointiviestinnän tulevaisuus on visuaalinen.  Instagramin ja Pinterestin kaltaisten kuvapalvelujen suosio sekä vaikkapa Facebookin ja Twitterin kuvien käyttöä edistävät uudistukset osoittavat selkeästi, että yleisö haluaa vastaanottaa viestejä yhä enemmän kuvallisessa muodossa.  Mutta mitä tehdä, jos et ole synnynnäinen graafikko?

Nykyisin on onneksi tarjolla runsaasti työkaluja, joiden avulla voit helposti muuntaa viestisi kuvalliseen muotoon.  Kokeile vaikkapa Canvaa graafiseen suunnitteluun, Piktochartia infograafien laatimiseen ja GifBoomia Gif-tiedostojen luomiseen.

2. Kysy ja kuuntele
Älä pommita yleisöäsi loppumattomalla sisältövirralla, vaan osoita arvostusta ja kysy sekä kuuntele, mistä se on oikeasti kiinnostunut.

Toimialasi ja kohdeyleisösi määrittävät sen, millaisia kysymyksiä sinun kannattaa esittää.  Koska Cisionin yleisö koostuu pääosin markkinointiviestinnän ammattilaisista, kysymme mielellämme heidän näkemyksiään alan kehityssuunnista sekä toimivista käytännöistä. Saimme hiljattain erinomaisia vastauksia kysymykseemme koskien kriisiviestintää sosiaalisessa mediassa:

Twitter-kriisiviestinnan-ideat

3. Keskity olennaiseen
Suosittujen sosiaalisen median kanavien muuttuva luonne puhuttaa markkinointiviestinnän ammattilaisia. Esimerkiksi Facebookin yhä enemmän pay-to-play -tyyppiseksi muuttunut toimintamalli on synnyttänyt runsaasti keskustelua siitä, miten kanavia tulisi jatkossa hyödyntää ja miten oman kohdeyleisön tavoittamisen voisi parhaiten varmistaa.

Sosiaalisen median strategiaa laatiessa kannattaa muistaa, että kyseiset kanavat palvelevat ihmisiä eivätkä yrityksiä. Käytä siis kanavia kiinnostavan sisällön jakamiseen ja ennen kaikkea kohdeyleisösi ohjaamiseen omille kotisivuillesi, omaan blogiisi tai uutiskirjeesi tilaajiksi. Näin et ole riippuvainen sosiaalisen median kanaviin kohdistuvista trendeistä eivätkä toimenpiteesi tähtää pelkästään tykkäysten tai retwiittien lukumäärän kaltaisiin välillisiin tavoitteisiin, vaan rakennat ja hallitset suoraan yrityksesi suhdetta kohdeyleisöönsä.

4. Kokeile rohkeasti uusia ideoita
Uusi vuosi on erinomainen tilaisuus olla rohkea ja tehdä päätös jonkin uuden idean kokeilemisesta. Aina ei kannata pelata varman päälle, sillä erottautuakseen massasta on uskaltauduttava pois omalta mukavuusalueelta. Ota hallittuja riskejä,  tarkastele tuloksia, opi mahdollisista virheistäsi ja kehity. Parhaassa tapauksessa luot jotakin ainutlaatuista ja viet yrityksesi markkinointiviestinnän kertaheitolla uudelle tasolle.

Hyvää uutta vuotta 2015!

Alkuperäisen englanninkielisen postauksen voit lukea Cision US:n blogista täällä.

Sähköpostimarkkinointi: 3 keinoa hyödyntää verkkotiedotetta uusien tilaajien hankinnassa

Sähköposti on yksi käytetyimmistä ja kustannusetehokkaimmista markkinointikeinoista, mutta sillä on myös omat rajoitteensa. Sähköpostimarkkinointi perustuu uutiskirjeen tilaajien antamaan yhteydenottolupaan ja koska ilman vastaanottajan lupaa lähetetty sähköposti luokitellaan useimmiten spämmiksi, ei sähköpostimarkkinoinnin välityksellä käytännössä ole mahdollista tavoittaa uutta kohdeyleisöä. Myös vuonna 2018 voimaan tullut GDPR vaikuttaa siihen, kenelle yritys saa lähettää sähköpostia. Uuden kohdeyleisön houkuttelemiseksi sähköpostimarkkinointi onkin voitava yhdistää muihin markkinointiviestinnän keinoihin.

Kun julkaiset materiaalia verkossa, on se löydettävissä ja hyödynnettävissä päivien, viikkojen ja parhaimmillaan jopa vuosien ajan. Esimerkiksi verkossa julkaistun tiedotteen elinkaari on pitkä, joten sen avulla on mahdollista paitsi nostaa yrityksen menestystä hakukoneissa, myös kasvattaa uutiskirjetilaajien joukkoa. Ohessa kolme vinkkiä, miten temppu onnistuu.

 1. Kirjoita ajankohtaista ja kiinnostavaa sisältöä
  Verkkotiedotteen ei tarvitse olla tylsä tai kaavamainen – tarjoa  yleisöllesi sitä kiinnostavaa sisältöä! Jos olet epävarma siitä, millaista tämän sisällön tulisi olla, kysy luottoasiakkaidesi mielipidettä. Muista, että paras ja sitouttavin sisältö ratkaisee lukijakuntasi ongelmia, joten panosta hyödyllisyyteen.
 2. Valitse inhimillinen näkökulma
  Viime kädessä ihmiset ostavat palveluja ihmisiltä joista he pitävät ja joihin he kokevat voivansa luottaa. Näytä siis sekä itsestäsi että organisaatiostasi inhimillinen puoli, johon asiakkaanne voivat samaistua.
 3. Sisällytä viestiisi houkutteleva call-to-action
  Ohjaa tiedotteesi lukijat kotisivuillesi yhteystietojen jättämistä sekä uutiskirjeen tilausta varten porkkanan avulla. Laadukas ladattava sisältö tai rajoitetusti voimassa oleva erikoistarjous takaavat yleensä hyvän konversioasteen lukijasta tilaajaksi.  Muista kuitenkin se, ettei pelkkä kuukausittain ilmestyvä uutiskirje ole riittävä etu uusien tilaajien houkuttelemiseksi.

Lue alkuperäinen englanninkielinen postaus Cision UK:n blogista täältä.